ŞİRKET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜRÜNLER

İzahname ve Diğer Dökümanlar

İzahname
İzahname Ek 1- Şirket Esas Sözleşmesi
İzahname Ek 2- Şirket İç Yönergesi
İzahname Ek 3- 31 Aralık 2015, 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2017 Dönemlerine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu
İzahname Ek 4- Sorumluluk Beyanı
İzahname Ek 5- Hukukçu Raporu
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Broşür
Fiyat Tespit Raporu