ŞİRKET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜRÜNLER

DeFacto olarak tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, fırsat eşitliği prensibini esas alarak yürütmekteyiz. Açılan pozisyonları öncelikle iç ilanlarla şirket içinde duyurarak dileyen çalışanlarımızın kariyer fırsatlarını değerlendirmelerine ve farklı tecrübeler kazanmalarına imkân sağlıyoruz.

İşe alımlarımızda kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir.

Şirketimize yapılan başvurular, açık pozisyonlara göre değerlendirilerek gerekli niteliklere uyan adaylar görüşmeye davet edilir. İnsan Kaynakları tarafından adaylarla, pozisyonun ilgili yöneticilerinin de katıldığı en az iki görüşme yapılır. Adaylar ile yapılan ilk görüşme sonrasında yabancı dil testi, sayısal & sözel yetenek testleri ve kişilik envanteri uygulanır.

Bu aşama sonrasında olumlu bulunan adaylarla ortak değerler, kurum kültürüne uyum ve yetkinlikleri sorgulamak amacıyla İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisi ikinci bir görüşme gerçekleştirir. Yöneticilerimiz tüm sürece birebir dahil olup, adaylarımızı daha yakından tanır ve en doğru işe alımı yapmak için İnsan Kaynakları ile birlikte etkin şekilde çalışır.

Mülakat sürecini başarıya tamamlayan adaylar açık pozisyonların niteliklerine göre Değerlendirme Merkezi Uygulamalarına katılır. Değerlendirme Merkezi uygulamasını tercih etmemizin nedeni bir çok farklı metodu pozisyona göre grup ve/veya bireysel çalışmalar ve simülasyon araçları kullanarak adayların profesyonel yaşamlarındaki tutum ve davranışlarını ve aradığımız yetkinlikleri detaylı olarak gözlemleme olanağı vermesidir.

Bu aşamalar sonrasında pozisyon için uygun bulunan adaylara ücret ve yan haklar hakkında bilgilendirme yapılarak iş teklifi yapılır. Adayın da mutabakatı ile işe giriş işlemleri gerçekleştirilerek oryantasyon süreci başlatılır.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.

Onboarding

İşe giren çalışanlarımız için şirkete adaptasyonlarını kolaylaştıracak ve Defacto kültürü hakkında bilgi alabilecekleri oryantasyon kitleri ve online eğitimler sağlanır. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza Onboarding Badileri atanır ve 1 aylık süreci beraber geçirerek şirkete uyum sürecinin en etkin şekilde yürütülmesi sağlanır.

Mağazacılık İşe Alım

Mağazalarımızdaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve yönetici kadrolarını yetiştirmek üzere yılda 2 kere ‘Mağaza Yönetici Adayı’ programı ile Reyon Yöneticisi ve Mağaza Müdürü alımları yapılır. Adayların lisans mezunu olması ve mağazacılık alanında kariyer hedeflemesi bu program için ön şart olarak belirlenmiştir.

Management Trainer Programı

Merkez ofis pozisyonlarında Uzman kadro yetiştirmek üzere Üniversiteden yeni mezun olan adaylar için yıl içerisinde belirlenen dönemlerde eğitim ve gelişim programları düzenlenmektedir. Adayların lisans mezunu ve ileri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olması bu program için ön şart olarak belirlenmiştir

Staj Olanakları

Meslek lisesi staj başvuruları her yıl Nisan ayında, Üniversite staj başvuruları ise her yıl Mayıs ayında kabul edilir. Üniversite öğrencileri yaz döneminde (Haziran - Eylül) haftada beş gün, lise öğrencileri ise kış döneminde (Eylül – Haziran) haftada üç gün merkez ofisimizde staj yapabilir. Üniversite stajyerleri mezun olduktan sonra DeFacto’da çalışmaya devam etmek isterse, birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda Uzman Yardımcısı pozisyonları için değerlendirilir

Yetenek Yönetimi

İnsan Kaynakları olarak biz, en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın sürdürülebilir yüksek performans ile çalışmaları için kişisel gelişimlerini en üst seviyeye getirmek üzere eğitim ve gelişim programları ile destekliyor ve gelişmelerine imkân sağlıyoruz. Performans Yönetimi, 360 derece geri bildirim ve yedekleme süreçlerimiz ile çalışanlarımızın tüm sonuçlarını objektif kriterler doğrultusunda adil bir şekilde değerlendirerek, kariyer planları ve terfilerine yön veriyoruz.

Performans Yönetimi

Şirket strateji ve hedeflerimize daha hızlı ve verimli şekilde odaklanabilmek ve bu yoldaki gelişimi sistematik şekilde izleyebilmek amacıyla geliştirdiğimiz, DeFacto Performans Yönetim Sistemimiz ile iş hedeflerimize ulaşmayı, çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarını ortaya çıkarmayı ve yüksek performansı kurum kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz. DeFacto Performans Yönetim Sisteminde yıllık performans değerlendirme sürecimiz 3 aşamadan oluşmaktadır;

1. Hedef Belirleme Yıllık şirket hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımız yöneticileri ile biraraya gelerek bireysel hedeflerini belirler

2. Ara Değerlendirme Sene başında belirlenen hedefler gözden geçirilir. Bu dönemde çalışanlar yöneticilerinden geri bildirim alır ve kariyer hedeflerine yönelik kişisel gelişim planları belirlenir.

3. Yılsonu Değerlendirme Kurumsal ve bireysel hedef gerçekleşenleri değerlendirilir. Performans yönetim sisteminden sağlanan çıktılar kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme süreçlerine girdi sağlamaktadır.