Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

DeFacto olarak “WOW dedirten global bir moda markası olmak” vizyonuna sahip, sektöründe yenilikçi ve dinamik bakış açısıyla öne çıkan, “sürekli gelişim” ilkesini benimsemiş bir firmayız. Uluslararası yürüttüğümüz tüm satış kanallarında tüm müşterilerine, uygun fiyatta, günün her anına uygun çeşitte, doğru zamanda ve beklenen kalitede ürünlerini sunarak tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza sürekli değer katmayı taahhüt ediyoruz. İçinde bulunduğumuz ekosistemdesüreçlerimizi tasarlarken, çevreye ve insana duyarlı yaklaşımımız ile herkese “WOW” dedirtmeyi hedefliyoruz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Dünya markası olma yolunda, hazır giyim perakende sektöründe sürdürülebilir operasyonel mükemmelliğihedeflemekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda kurmuş olduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile;

 • Kurumsal Risk Yönetimi düzleminde Bilgi Güvenliği risklerinin yönetmeyi;
 • Çalışanlarına güvenerek, işini “güvenli” ve “sürekli” kılmayı;
 • Bilgiyi tam, doğru ve erişilebilir kılarak karar alma mekanizmasını desteklemeyi;
 • Bilgiye yetkili kişilerin ulaşmasını sağlamayı;
 • Bilgi sistemlerini ve bileşenlerini sürekli geliştirirken değişim yönetimini garanti altına almayı;
 • Organizasyonun bilgi güvenliği farkındalığını sürekli olarak güçlendirmeyi amaçlarız.
DeFacto bu kapsamda;
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, korunması ve sürekli iyileştirilmesinde görev alacak organizasyonel rolleri; bu rollerin yetkilerini ve sorumluluklarını tanımlar. Gerekli kaynakları sağlar.
 • Hizmet sunduğu tüm omni-channel ticaret satış kanallarında iş süreçlerini yürütürken bilgi ve bilgi kaynaklarını tanımlar; risklerini değerlendirir ve gerekli aksiyonları uygular.
 • Bilgi sistemlerini oluşturan bileşenleri siber saldırılardan koruyabilmek amacıyla gerekli altyapı yatırımlarını yapar; periyodik olarak gerçekleştirdiği tarama ve testler ile kontrol altında tutar.
 • Bulunduğu farklı coğrafyalarda ve dağıtık sistemlerde kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla kritik iş süreçleri ve bilgi kaynaklarının sürekliliğini sağlayacak planları oluşturur ve etkinliğini gözden geçirir.
 • Çalışanların ve birlikte çalışılan üçüncü tarafların iş süreçlerinde bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak üzere eğitimler verir. Bilgi güvenliğinin, organizasyonel süreç yönetiminin bir parçası olarak görülmesini sağlar.
 • Yapılan faaliyetlerin etkinliğini ve hedeflere uyumunu, periyodik olarak gerçekleştirilen denetimler ve yönetim gözden geçirme toplantıları ile değerlendirir.

Biz, bilgi güvenliği amaçlarına ulaşma yolunda yasal mevzuatlara uyarak tüm gerekleri ve yükümlülükleri yerine getirmeyi ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin performansını arttırarak sürekli olarak iyileştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.